Werkgroep Landschappelijk Cultuur Historisch Belang

Het opwaarderen van het landschap. We willen oude en nieuwe vaarroutes (verder) realiseren. Ook het terugbrengen van oude polderdijkjes en de oude grafheuvel van Oostwoud kunnen bijdragen aan een opwaardering van ons landschap.

Ook kun je denken aan wandelroutes door het land. Dit dient de aantrekkelijkheid van ons gebied te versterken voor toerisme en recreatie en kan nieuwe ongewenste initiatieven als windturbineparken of gasboringen tegengaan.

Voorkeur is om dit met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle dorpen(dorpsraden) uit de gemeente Medemblik op zetten en te realiseren.