OPROEP voor interesse van een eigen steigerplaats in Oostwoud.

Zoals bekend bij u is er een DMO-werkgroep ‘Groenzone Oostwoud’ doende om een mooie groene inrichting te bedenken in het gebied tussen het te realiseren bestemmingsplan Tripkouw en het Westeinde van de Oostwouder dorpsstraat. In een brainstormsessie werd het idee geopperd om nabij de Boet (het oude schuurtje met stukje boomgaard tegenover no.69) een haventje te creëren, dit haventje zou dan aan het einde van de te realiseren hoogwatersloot en bij de helling voor het te water laten van bootjes moeten komen. Het haventje wordt dan voorzien van steigers waar dan bootjes kunnen worden aangelegd van mensen in het dorp die daar anders geen plek voor hebben. Ook zouden de steigers kunnen worden voorzien van oplaadpunten voor elektrisch varen.
Alles tegen een vast te stellen jaarlijkse huur.
Mensen met een elektrisch aangedreven bootje zouden voorrang moeten krijgen i.v.m. de te verwachten geluids- en luchtvervuilingstoename voor de buurt.
Toegankelijkheid zou dan zijn via de Oostwouder dorpsstraat en via een voet/fietspad vanuit de nieuwbouw Midwoud. Ook bestaat het plan om het JP Roosje voet/fietspad vanaf het bruggetje rechtdoor te trekken, parallel aan de dorpsstraat naar het haventje toe.

De vraag bij DMO is echter of daar animo voor is. In ‘kleine’ kring hebben we gemerkt dat dat zo is, echter hoe anderen in onze gemeenschap hier over denken is ons nog onduidelijk. Daarom de vraag aan iedereen, die van het idee gecharmeerd is, dit kenbaar te maken. Wij gaan dan gezamenlijk met de gemeente de mogelijkheden bekijken.
Bij voldoende animo zou mogelijk ook een deel van het ‘Boetje’ (schuurtje) een functie voor de haven kunnen krijgen (Toiletgroep, bergruimte, kluisjes, beheer).

Voelt u er iets voor? Laat dat dan z.s.m. even aan ons secretariaat weten.

Ga naar de pagina CONTACT in ons menu en laat dan een bericht achter met als onderwerp ‘interesse steigerplaats’.
Of stuur een e-mail aan secretaris@dorpsraadmo.nl