Werkgroep Communicatie

De bewoners van onze dorpen leven in de waan van de dag. Er komt dagelijks veel op hen af. In de praktijk volgen de inwoners nauwelijks de overheidspublicaties en documenten. Deze zijn vaak in ambtelijke taal opgesteld, wat voor veel mensen een drempel is om ze goed te begrijpen. Daarom proberen wij, als DMO, dat voor hen zo veel mogelijk te doen.

We verzamelen informatie en lopen deze na via de gemeentecommissies en raadstukken. Deze filteren, selecteren en publiceren we via de Gemeentebode( het lokale dorpsblaadje), via de krant en/of via huis aan huis flyers, die we zelf opstellen, kopiëren en distribueren.

Afhankelijk van de soort informatie adviseren we, lichten we voor of verwijzen we door in procedures (bemiddelaars rol) of organiseren we een voorlichtingsavond.

We volgen ook de provinciale ontwikkelingen in ons gebied.

Tevens willen we het gevoel van veiligheid en samenhang bevorderen door een luisterend oor te zijn voor de bewoners en een klankbordfunctie voor hen naar de politiek (gemeente, provincie) en de politie toe. Zij kunnen met ons communiceren via de website (e-mail) of via de nieuwe media als Twitter en Facebook.