Werkgroep Cohesie bewoners

Veel verenigingen en andere dorpsorganisaties hebben het moeilijk. Soms met ledenaantallen, soms met bestuursleden en soms is het financieel niet makkelijk. Op dit moment hebben maar enkele van de vele verenigingen een website. Vaak is er de technische ‘know how’ niet , of het geld of de tijd om dit uit te zoeken en op te zetten.

Wij denken dat te verbeteren door alle verenigingen en dorpsorganisaties te verenigen onder één paraplu. Eén aantrekkelijk website: www.midwoudoostwoud.nl , waar iedereen op de home page een eigen knop heeft en zo op zijn eigen pagina(s) kan komen. Een portaal of podium voor de twee dorpen. Zo kan iedereen makkelijk zien wat iedereen doet. Agenda’s, roosters, gespreksforums, nieuws en discussiepagina’s enzo voorts. Je zou ook elkaar bestuurlijk kunnen ondersteunen, door bij elkaar in het bestuur te stappen en door een andere kijk elkaar in bestuurlijke keuzes versterken.

Ook straten en buurten kunnen een podium via de website krijgen, ouderenorganisaties, jongerenhonk, de Sporthal, de Cultuurzaal, de fanfare , de biljartverenigingen, de kerkgemeenschap, de zangvereniging, de toneelvereniging, de Gemeentebode, de wijkcentra, de ouderenverenigingen, de Gymnastiekvereniging, de Volkstuinverenigingen, de Kolfvereniging, het woonzorgcentrum, café de Post, café Halfweg, de dorpsraad, etc.

Ook kun je denken aan een dorpsactiviteiten-agenda, een pagina met vraag en aanbod en een column met bijvoorbeeld meningen en ingezonden stukken, fotogalerij met de mooiste of leukste dorpsfoto’s.