Onder deze rubriek vind u onze Werkgroepen. Dit zijn onderwerpen waar de Dorpsraad extra aandacht voor heeft.

Bij elke Werkgroep vind u een contact persoon. Mocht u vragen dan wel aanvullingen hebben, neemt u dan gerust contact op met desbetreffende persoon of via rubriek “Contact”.

Het bestuur DMO