Kernvisie Midwoud/Oostwoud

Kernvisie Midwoud-Oostwoud

Onze dorpen zijn aan constante verandering onderhevig. In de Gouden Eeuw verdiende een groot deel van de inwoners van Oostwoud hun brood op zee, voornamelijk in de walvisvaart. De zee was met de havensteden Medemblik, Hoorn en Enkhuizen dichtbij.
De overige bevolking had aanverwante of algemene beroepen of werkte in de landbouw of veeteelt. Later kregen beroepen in de agrarische sector de overhand in het dorp of werkte men als ambachts-man of -vrouw, zoals slager, bakker, kruidenier of kleermaakster. Vandaag de dag doen onze inwoners boodschappen bij één supermarkt of gaat men even naar de stad. Werken doen we bijna niet meer in- en om het dorp, maar vaak ver erbuiten.
In 2017 was het tweehonderd jaar geleden dat Midwoud en Oostwoud bestuurlijk werden samengevoegd. De dorpen zijn op vele gebieden met elkaar vergroeid. Na een paar gemeentelijke fusies komen we op een punt aan dat we met elkaar eens goed moeten kijken naar onze leefomgeving.
Waar willen we komende tien jaar met z’n allen naar toe?