Januari Februari Maart
3 Feestavond Park voor vrijwilligers
6 Kerstboomverbranding Midwoud 12 Kernvisieontwikk bijeenkomst(Mel)
en om 19:30 nieuwjaarsreceptie Gemeente Medemblik
26 DMO vergadering(speciaal 4Mei) 19 Vergadering DMO(Karin en Joset)
22 Vergadering DMO( naar febr.)
23 Gemeente:bijeenk 4 mei Herd. 26 DMO werkgrp Groenzone Oostw(Post)
29 DMO werkgr Groenzone * Vergunning aanvr. 4 mei
April Mei Juni
3 JP Roosje monument 04 Vergadering DMO voorbereiding
09 Vergadering DMO 4 mei viering
11   DMO startbijeenkomst kernvisie(Post)
15 DMO bestuursvergadering
16 DMO best.verg.(Post) 22 Brainstorm bij Cor Spijker: kernvisie
28 Werkgr.Kernvisie in Wognum
30 Gezam. kernraden bijeenk.Wognum
* Aanvraag subsidie 2018
Juli Augustus September
03 vervolg gemkernvisies in Wognum
17 (dinsdag) Vergadering DMO Vakantiereces
24 nwe datum? 14 opening Grand café de Post
* aanvraag meerjarige even.vergunn.
kerstboomverbranding
18(dinsdag) Vergadering DMO
(in cafe´de Post 19:30 uur)
* Fin.Jr. Ov. DMO 2017 25/9 Enquete uitzetten/ophalen
Oktober November December
6/10 Enquete uitzetten/ophalen 1-10 nov.afronden Kernvisietekst
8 Kernvisieontwikk.groep W’num 8 GemBlik algemene beschouwingen 13 Presentatie concept Kernvisies
10 concept kernvisie schrijven 13 inleveren definitieve tekst Kernvisie
23 (dinsdag) Vergadering DMO
voortaan in de Post 20(dinsdag) Vergadering DMO 18(dinsdag) Vergadering DMO
29 Presentatie concept Kernvisie?
* Vergunning aanvr.Kboomvbrdng (plek bij Blokker?)