Agenda DMO

Dinsdag 23 oktober 2018 om 19:30 uur
Bestuursvergadering DMO
Grand café de Post
Thema: Verwerking enquetegegevens

Maandag 29 oktober 2018 om 19:30 uur
Bewonersbijeenkomst DMO
Grand café de Post
Thema: Presentatie uitslag enquete en concept kernvisie

Dinsdag 13 november 2018
Inleveren definitieve versie Kernvisie bij de gemeente Medemblik

Dinsdag 20 november 2018 om 19:30 uur
Openbare bestuursvergadering DMO
Grand café de Post
Thema: diverse lopende onderwerpen

Donderdag 13 december 2018 om 19:30 uur
Bewonersbijeenkomst 4 dorpen
Plaats nog nader te bepaen
Thema: Presentatie kernvisisies definitief van DMO, Nibbixwoud, Andijk en Zwaagdijk-west in samenwerking met de Gemeente Medemblik.

Dinsdag 18 december 2018 om 19:30 uur
Openbare bestuursvergadering DMO
Grand café de Post
Thema: diverse lopende onderwerpen