Verkeersveiligheid omgeving OBS de Koet en het Kinderdagverblijf

Vanuit de DMO is er bij monde van Ralph-Peter Maitimo contact geweest met de politiek en het ambtelijk apparaat over de verkeerssituatie om en rond de OBS de Koet. Deze wordt door velen als onveilig ervaren, vooral op de tijdstippen dat de school begint en eindigt.

Het halen en brengen kan onwenselijke gevaren opleveren. Er is ter plaatse in november (2017) gekeken en gesproken met dhr. Geert Mos van D66 en mevr. Christa Boon van de Gemeente Medemblik. De gevaarlijke situatie is hen duidelijk, maar in afwachting van een rapport van Veilig Verkeer Nederland, zal er verdere actie ondernomen worden. Wij houden u op de hoogte via de Gemeentebode en onze website www.dorpsraadmo.nl

Ruimtelijke ordening Midwoud

Daarbij werd opgemerkt dat de Ruimtelijke Ordening van Midwoud binnen 2 jaar aangepakt gaat worden. Daarin zou dan misschien e.a. van de Tripkouw meegenomen kunnen worden. De Gemeente Medemblik heeft te kennen gegeven dat in overleg met de bewoners te willen doen. Uiteraard zal de DMO u over deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

Op dit moment worden onze wensen t.a.v. de Tripkouw meegnomen in de nieuwe dorpskernvisie (2018).

Heeft u  ideeën, die u met ons wil delen, dan kunt u dit altijd kenbaar maken via onze contactpagina van de website: www.dorpsraadmo.nl