Get Adobe Flash player

Opknappen rijloper Oostwouder Dorpsstraat

Hierbij een eerste update over de plannen voor de dorpsstraat in Oostwoud.

Er is een eerste overleg geweest, door de Gemeente, met de firma Ooms over de beste aanpak voor de reparatie van het asfalt.Ooms heeft al aangegeven dat het beste resultaat wordt gekregen als ze starten in April –Mei 2017(i.v.m. de temperatuur voor de hechting van het asfalt).Een offerte is aangevraagd.

Het straatwerk wil de gemeente in eigen beheer laten uitvoeren, omdat dat goedkoper is. Alleen tijdens het daadwerkelijke asfalteren zal de weg in z’n geheel worden afgesloten, maar dat is logisch. (DMO: gezien de ervaring van de eerste asfaltering zal dat hoogstens een paar dagen zijn). Er zal hierover ruim van te voren met de betrokken bewoners en bedrijven worden gecommuniceerd.

De klinkerstroken worden daarna opnieuw gelegd met lichte verkeershinder. Kleine aanpassingen of opmerkingen zijn bespreekbaar.

De dorpsraad zal de wensen en ideeën, op verzoek van de gemeente, gaan inventariseren en communiceren. Eerst zal er een gesprek met de projectleider van de gemeente plaatsvinden om de plannen toe te lichten en de ‘speelruimte’ vast te stellen.Daarna gaan we de wensen inventariseren bij het dorp en communiceren met de Gemeente. Het uiteindelijke plan zullen we weer terugkoppelen aan u.

Heeft u nu al ideeën, die u met ons wil delen, dan kunt u dit kenbaar maken via onze contactpagina van de website: www.dorpsraadmo.nl

Facebook
Twitter