Midwoud-Oostwoud, oktober 2018

Beste inwoner van Midwoud – Oostwoud,

Een vraag aan u:

Hoe zou u willen dat onze dorpen er in 2028 uit zouden moeten zien?

De dorpsraad heeft opdracht gekregen van de gemeente om een dorpsvisie te maken voor de toekomst van Midwoud en Oostwoud.

Dit kan, mag en gaat de dorpsraad niet alleen doen.
Het dorp is immers van ons allen en niet van de dorpsraad!

Wij willen graag van u uw waardering en verbeterpunten vernemen betreffende:

  • Midwoud – Oostwoud als dorp
  • uw woonomgeving en de voorzieningen
  • het verkeer, het vervoer en de veiligheid
  • gezondheidszorg en maatschappelijke zorg
  • recreatie en sport

U kunt dit aangeven in deze enquête.

Wilt u deze a.u.b. invullen en uiterlijk woensdag 17 oktober inleveren bij een van de volgende winkels/adressen/in de brievenbus van:

Midwoud
• Café halfweg op de Buurt
• Spar Brouwer op de Korteling
• Grand café de Post aan de Tripkouw

Oostwoud

• Activiteitencentrum Woudrust
• De Vliegenzwam, Oostwouder dorpsstraat 24
• Oosteinde 2 bij de fam. Murk-Luschen

Op maandag 29 oktober (aanvang 19.30 uur) wordt tijdens een bewonersbijeenkomst in Grandcafé de Post de uitslag van de enquête gepresenteerd. Samen met u gaan we een prioriteitenlijst opstellen, die vervolgens in de dorpsvisie komt te staan.
De dorpsraad wordt vervolgens gesprekspartner voor de gemeente over de uitvoeringsagenda van de dorpsvisie.

Wij zouden het heel fijn vinden als u nu de gelegenheid benut om uw mening te geven, de enquête invult en deze uiterlijk 17 oktober inlevert bij één van de bovengenoemde adressen persoonlijk of in de desbetreffende brievenbus van dit adres (en in dezelfde envelop mag ook). Indien meerdere personen deze enquête willen invullen, kunt u deze kopiëren of via onze website downloaden, printen, invullen en inleveren.
De uiteindelijke dorpsvisie krijgt u per adres als een soort van magazine in de brievenbus.

Bij voorbaat is onze dank groot!

Met vriendelijke groet van de dorpsraad Midwoud – Oostwoud.

www.dorpraadmo.nl
secretariaat@dorpsraadmo.nl