Leefbaarheidsplan 2016

De gemeenteraad van Medemblik heeft eind september het Leefbaarheidsplan goedgekeurd, dat voorziet de komende jaren in een intensievere participatie van inwoners bij bepaling en uitvoering van beleid. Er zijn een aantal wetsveranderingen die het weten waard zijn, omdat ze van invloed zullen zijn op onze inwoners. Samen met de Gemeente zijn alle dorpsraden/kernraden betrokken bij het ontwikkelen van kernvisies, die het leefbaarheidsplan zullen moeten ondersteunen. De dorpsraden zullen de kernvisie ontwikkelen in overleg met de inwoners. 

Het beleidsplan programmaplan leefbaarheid medemblik 2016 is in pdf te lezen.