Wat is de dorpsraad?

 • Een vereniging met als doel: DE LEEFBAARHEID VERHOGEN IN MIDWOUD EN OOSTWOUD.
 • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
 • De dorpsraad is niet politiek gebonden.
 • De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Midwoud/Oostwoud. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Midwoud/Oostwoud.

Wat doet de dorpsraad voor u?

 • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Het College, van haar kant, is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij “Dorpsraad Midwoud/Oostwoud”.

Wat doet de dorpsraad niet?

 • De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.

Wie zitten er in de dorpsraad?

 • De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen?

 • De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per 6 weken bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Data voor deze bijeenkomsten treft u aan onder het kopje ‘agenda’ van deze website. De inwoners van Midwoud/Oostwoud zijn van harte welkom om als belangstellende toehoorder aanwezig te zijn. Na de behandeling van alle agendapunten krijgt u desgewenst de gelegenheid aanvullende vragen te stellen, deze vragen wel graag vóór aanvang van de bijeenkomst even aan het secretariaat melden.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Midwoud/Oostwoud.

Wat verwachten wij van u?

 • Van U verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Midwoud/Oostwoud.

Kunt U ook lid worden van de Dorpsraad?

 • U kunt lid worden van de Dorpsraad. Voor meer informatie neem contact op met het bestuur van de Dorpsraad (via de contactbutton of per e mail).