De vergaderingen zijn wegens de coronamaatregelen tot nader bericht afgelast!

Onze kernvisie Midwoud – Oostwoud 2018-2028

Hierbij vers van de pers onze kernvisie als verlengde van de dorpsenquete afgelopen oktober 2018.
U kunt deze als pdf downloaden.
In de tekst wordt twee maal verwezen naar twee planologische concept plattegronden voor het te ontwikkelen
gebiedje. De plattegronden kunt u hier inzien:

Natuurlijk is deze visie een globale opzet en zullen de diverse onderwerpen in een prioriteitenlijst met
de gemeente Medemblik opgesteld worden. Het is een ‘levend’ document dat steeds aangepast zal worden,
maar wel als basis dient voor de gesprekken en verdere ontwikkelingen.
Op 13 december 2018 is deze visie gepresenteerd aan burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden.
Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur van de DMO
Dorpraad Midwoud Oostwoud