Get Adobe Flash player

Welkom op de site van de dorpsraad

Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente. Het is een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid.banner

De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid.

Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en we kunnen kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken. Wij kunnen die inbreng goed gebruiken.

Wij hopen mede door deze website de bewoners van Midwoud en Oostwoud op de hoogte te houden van de activiteiten van de dorpsraad. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid via de website zaken bij de dorpsraad aan te kaarten.

Wij nodigen u uit hier enthousiast van gebruik te maken.

 

Het bestuur DMO

 

Facebook
Twitter